دی

۲۰۱۹۰۱۰۴_۲۳۰۴۱۲egtehبرای( مسیر های مورد نیاز برای رسیدن به قله اجتهاد=مصاحبه با استاد روشن بین بروجردی دامت برکاته) به سایت نشست دوره ای اساتید مراجعه فرمایید .

سه مصاحبه دیگر: شخصیت فلسفی عرفانی امام خمینی ره

مدرک گرایی

داعش نماینده دولت اسرائیلی عراق و شام

هم در سایت حاضر بخش مصاحبه ها هستند هم در سایت نشست دوره ای اساتید:neshasteasatid.com

لطفا برای مطالعه متون استاد روشن بین بروجردی (زید عزه)در سایت حاضر بر روی صفحات کلیک نمایید.

۹۷/۱۰/۲۸
حجیّت-اجتهاد-1

مسیر های مورد نیاز برای رسیدن به قله اجتهاد به علاوه سه مصاحبه دیگر با استاد روشن بین بروجردی(زید عزه)

برای( مسیر های مورد نیاز برای رسیدن به قله اجتهاد=مصاحبه با استاد روشن بین بروجردی دامت برکاته) به سایت نشست دوره ای اساتید مراجعه فرمایید . سه مصاحبه دیگر: شخصیت فلسفی عرفانی امام خمینی ره […]
۹۷/۱۰/۲۷
images (2)

متن طریق السعاده از مکتوبات سال ۹۱

۹۷/۱۰/۲۷
_20111114_1955198091

یادی از عارف بزرگ شیعه سید عبد الکریم کشمیری( ره )در بیان استاد به مناسبت پاسخ به یک سوال

استاد روشن بین بروجردی(دامت برکاته) در پاسخ به سوالی نظر خود را در ارتباط با وظایف فضلا نسبت به امثال سید عبد الکریم کشمیری ( قدس سره ) بیان فرموده اند .سوال چنین است: بسمه […]
۹۷/۱۰/۲۷
images (1)

متنی از استاد در نقد سه مقاله

بنا بر در خواست برخی فضلای محترم قم متنی از استاد روشن بین بروجردی (دامت برکاته) که در سال ۱۳۸۸ به عنوان نقد برسه مقاله مخالفین حکمت و عرفان نوشته شده است منتشر می شود […]