دی

images20190801_190729  بسمه تعالی

با عرض تسلیت به محضر همه عزاداران وآرزوی قبولی اعمال و عبادات در درگاه خداوند رحمان و رحیم،  تدریس های استاد در سال ۹۹/۴۰۰:

۱-خارج فقه( سال سوّم از دوره دوّم) الاضرار بالنفس- ساعت ۱۱ -فیضیّه مدرس۱۸

۲-کفایه جلد۱ و۲-ساعت۷( برخی مباحث مهم و کاربردی)-مدرسه عالی مشکات

۳-الفائق– از اوّل-ساعت ۸ – مدرسه عالی مشکات

۴-رسائل ۵جدید( شرائط العمل بالاستصحاب)- ساعت۱۰-مدرسه آیت الله بروجردی ( قدّس سرّه)-مدرس۳۴

 

 

طلاب و فضلای گرامی برای انتخاب رسمی درس به طریق اعلام شده  از طرف معاونت آموزش حوزه علمیّه قم ،اقدام فرمایند.این طریق اقدام از سامانه نجاح ، می باشد.

  شیوه تدریس استاد(دامت برکاته) تلفیقی از حضوری وارسال فایل صوتی خواهد بود.

دروس حضوری کفایه و الفائق برای غیر حاضرین قابل دسترسی بوده و درس خارج که در مواردی حضوری است، نیز پس از ضبط در گروه گذاشته خواهد شد.

تلاش برآنست که خارج فقه و رسایل۵ با رعایت موازین بهداشتی حضورا برگزار شود .


شروع دروس خارج فقه، کفایه و الفائق  از ۹۹/۶/۱۶  بوده است

 

بارگیری (2)imagesimages (3)

 

 

۹۹/۱۰/۰۵
Tagrirat6

تدریس های استاد روشن بین بروجردی (زید عزّه) در سال تحصیلی ۱۳۹۹/۱۴۰۰

  بسمه تعالی با عرض تسلیت به محضر همه عزاداران وآرزوی قبولی اعمال و عبادات در درگاه خداوند رحمان و رحیم،  تدریس های استاد در سال ۹۹/۴۰۰: ۱-خارج فقه( سال سوّم از دوره دوّم) الاضرار […]