بهمن

بارگیری (4)پاسخ استاد روشن بین بروجردی( دامت برکاته )به چند سوال( حضرت استاد طبق استعداد سوال کننده پاسخ سوالات معارف را می فرمایند):

 

دو نفرمی روند مغازه یکی از آنها یک جنس را می خرد مثلا به هزار وپولش را به فروشنده می دهد سپس همان جنس را به نفر دوم می فروشد نسیه یکساله ۲ هزارسپس خریدار همان جنس را نقدی به همان هزار به مغازه دار می فروشد حکم معامله چیست؟

باسمه تعالی

اگر قصدجدی بر دادن یا گرفتن ربا داشته باشد، جایز نیست والله العالم

 

 

 در آیه ۷۸سوره مومنون چرا سمع برابصار و افئده مقدم شده ست؟ در احقاف این تقدم باز هم تکرار شده است!

باسمه تعالی

این سه ابزار شناخت هستند اوّل حتی در جنین سمع به فعلیّت می رسد پس از آن بصر ودر نهایت فوآد . چه به معنای عقل چه به معنای شهود.وطبیعی است که ادراک حسی برغیر آن زمانا مقدم است مثل تقدم درک حصولی کثرت بر وحدت و عجیب که سمع بر خلاف دو تای دیگر مفرد آمده است ! والله العالم

 

 

 

برای خواب دیدن اموات چه باید کرد؟ ( سوال یکی از فضلای قم)

باسمه تعالی

خواب دیدن گاهی انعکاس قوّه خیال است وآن به میزان خواست و توجه باطنی بستگی دارد شاید طلب درونی واقعی یا شدید نباشدو گاهی مبداخواب دیدن ،خارجی و از جانب روح منتقل( متوفا ) یا برزخ است در این فرض گاه با فقد مقتضی یا شرط و یا با وجود مانع مواجهیم مثلا روح نخواهد پیامی بدهد یا بد اخلاقی یا زمان نامناسب یامال حرام و …پس باید طلب را تعمیق بخشدتلقین نکند که دیگر نخواهم دید.در خلق نرم شود، بر ” یا فتاح” مداومت کند دعای سمات خوانده حاجت را بگوید ، ضمن دوام طهارت ، شب جمعه ای توسل به ائمه علیهم السلام خصوصا حضرت جواد علیه آلاف التحیه و الثنا ، کند ،از درگاه خداوند متعال شدیدا درخواست نماید گریه بسیار موثر است ، سپس بخوابد وفقکم الله تعالی

بارگیری (3)

 

 

 

۹۹/۱۱/۱۰
بارگیری

پاسخ به چند سوال

پاسخ استاد روشن بین بروجردی( دامت برکاته )به چند سوال( حضرت استاد طبق استعداد سوال کننده پاسخ سوالات معارف را می فرمایند):   دو نفرمی روند مغازه یکی از آنها یک جنس را می خرد […]