تعلیقات ، حواشی ، توضیحات
 1. تعلیقه بر “نظریه تفکیک یا روش فقها و علمای امامیه در فهم معارف حقه” ( نقدی بر مکتب بسیار واهی تفکیک )

 2. تعلیقه بر “اجتهاد و تقلید در فلسفه “( تبیین قطره ای از اشتباهات تفکیکیان )

 3. تعلیقه بر “فراتر از عرفان” ( بیان تناقضات و مطالب موهون و غیر علمی این کتاب در حمله به مباحث عالی و ارزشمند عرفان اسلامی )

 4. تعلیقه بر “نقد مبانی حکمت متعالیه” (بیان مطالب سست که به عنوان اشکال بر رشته انسان ساز حکمت متعالیه گفته شده یا میشود)

 5. الحواشی و التوضیحات علی اصول الاستنباط

 6. تعلیقات علی تعلیقه المحقّق الفیاضی علی النهایه ( تعلیقات علی المجلّدات الاربعه التی هی من المحقق الفیاضی علی نهایه الحکمه تماماً )

 7. تعلیقه بر “خوشید تابنده “( خورشید تابنده در ۹۲۷ صفحه وزیری از اهم کتب صوفیّه است )

 8. تعلیقه بر رساله “باب ولایت و راه هدایت “جذبی

 9. تعلیقه بر رساله جذبیه

 10. تعلیقه بر رساله جوابیه (ایزدگشسب)

 11. تعلیقه بر رساله “رفع شبهات “تابنده

 12. تعلیقه بر اصلاح اصطلاح ( اصلاح اصطلاح نقد و بررسی تقلید مصطلح فقهی است که تقریباً دفاع گونه ای از اظهارات آقاجری میباشد روشن بین بروجردی در این تعلیقه اشکلات متعددی بر این دفاع وارد کرده و تقلید مصطلح رایج را از این شبهات بری می داند )

 13. تعلیقه بر” سراب عرفان”

 14. تعلیقه علی” الرویه الفلسفیه نقد و تحلیل” ( دفاع عن الحکمه المتعالیه قبال الایرادات المزخرفه )

 15. حاشیه بر “گفتگو با مردگان “شودزموند

 16. حشیه بر “معاد یا آخرین سیر بشر”

 17. حاشیه و تعلیقه بر “مبادی فقه و اصول”

 18. حاشیه و توضیحات بر “تجلّی و ظهوردر عرفان نظری “رحیمیان

 19. حاشیه و توضیحات بر” اصطلاحات الاصول” مرحوم مشکینی ( ره )

 20. حاشیه و توضیحات بر توضیح المسائل امام خمینی (ره) برخی تقسیمات لازم نیز آورده شده است

 21. حاشیه و توضیحات بر عروه الوثقی ۱ (همراه تدریس نوشته شده است)

 22. حاشیه و توضیحات بر عروه الوثقی ۲

 23. حاشیه و توضیحات بر اسفار اربعه ۹ (برخی توضیحات که برای مبتدی مفید است اتمام:۸۱/۱۱/۳)

 24. حاشیه و توضیحات بر اصول الفقه ۱ (طلبه با خواندن این توضیحات از شروح دیگر و شروح مفصل بی نیاز میشود)

 25. حاشیه و توضیحات بر اصول الفقه ۲

 26. حاشیه و توضیحات بر اصول کافی ۱

 27. حاشیه و توضیحات بر اصول کافی ۲

 28. حاشیه و توضیحات بر  المنطق ۱ و ۲

 29. حاشیه و توضیحات بر الموجز

 30. حاشیه و توضیحات بر تحریر الوسیله ۱

 31. حاشیه و توضیحات بر تحریر الوسیله ۲

 32. حاشیه و توضیحات بر شرح لمعه خطی ۱(طلبه با خواندن این حواشی و تعلیقات و توضیحات از خواندن شروح مفصّل بی نیاز می شود)

 33. حاشیه و توضیحات بر شرح لمعه خطی ۲

 34. حاشیه و توضیحات بر “عرفان نظری “دکتر یثربی

 35. حاشیه و توضیحات بر “فلسفه عرفان “دکتر یثربی

 36. حاشیه وتوضیحات برمنطق صوری ۱و۲

 37. حاشیه و توضیحات بر نهایه الحکمه (بسیاری عربی – برخی از موارد دفاع از علامه (ره) و بعضی مواقع استفاده از تعلیقه آقای فیاضی و .)

 38. نقد بر” کتاب مقدّس” ( فعلا به دلیل تراکم اشتغالات نا تمام ۸۸/۱۰/۲۵ )

 39. توضیحات و تعلیقه بر ترجمه رساله برهان علامه طباطبایی (ره)

 40. شمس حقیقت ( تعلیقات بر کتاب “عصای موسی” که در دفاع از “شهید جاوید “نوشته شده است )

 41. حاشیه و تعلیقه بر  تمام مجلّدات سه گانه “فصول الحکمه “مرحوم سید محمد جواد ذهنی تهرانی (ره )

 42. توضیحات ، حاشیه و تعلیقه اندک برتمام کتاب”اسما وصفات الهی در اندیشه امام خمینی ره“-سادات شهیدی

 43. “”””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب “الدرایه فی مصطلح الحدیث“-الشهید الثانی ره

 44. “”””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”حقیقت محمدیه ص در اندیشه های فلسفی عرفانی ملا صدرا“-علوی فر

 45. “”””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”پیش فرض های فلسفی در علم اصول“-سید محمد انتظام

 46. “”””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”مقیاس الروایه فی علم الدرایه“-سیفی المازندرانی

 47. “”””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب “معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی“-ابراهیمی دینانی

 48. “””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”تحریر المقال فی کلیات علم الرجال“- هادوی الطهرانی

 49. “””””””””””””””””””””””””””””برتمام کتاب”مصادر الاستنباط بین الاصولیین والاخباریین“-محمد عبد الحسن محسن الغراوی

 50. “””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”نقدی بر اخباریگری“-سید میرآقا محسنی

 51. “””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”نظریه العرف ودورها فی عملیه الاستنباط“-خلیل رضا المنصوری

 52. تعلیقه  و حاشیه مفصل بر تمام کتاب ثریا“(قبل از چاپ)-مجید علی محمدی

 53. توضیحات،حاشیه وتعلیقه اندک بر تمام کتاب”ترجمه دروس تمهیدیه فی القواعد الرجالیه“-مترجم:علی اکبر روحی

 54. “””””””””””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”رجال تحلیلی وتطبیقی با اسناد روایی“-پناهی فر

 55. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی“-برنجکار

 56. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”دانش درایه الحدیث“-ربانی

 57. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”ترجمه تفسیردعای سحر امام خمینی ره“- مرحوم سید احمد فهری

 58. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””بر تمام کتاب”تحلیل وتبیین روش شناسی صدر المتألّهین در استفاده از آیات و روایات“-عاشور پور چمندانی

 59. برخی توضیحات وتقسیمات مختصر راجع به تمام  “ترجمه مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه امام خمینی ره“- مرحوم سید احمد فهری

 60. توضیحاتی بسیار مختصر بر تمام “رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم“-علامه حسن زاده حفظه الله

 61. توضیحات ، حاشیه و تعلیقه اندک برتمام کتاب”نفس و قوای آن“دکتر اسحاق طاهری

 62. “”””””””””””””””””””””””””””””برتمام کتاب”مبانی فلسفی عشق“محمد حسین خلیلی

 63. حاشیه و توضیحات بر مبحث ولایت فقیه کتاب البیع امام ره

 64. حاشیه توضیحات و تعلیقه بر مستمسک مرحوم حکیم جلد ۱۴ بحث حجاب و نظر

 65. حاشیه توضیحات و تعلیقه بر جواهر الکلام جلد ۲۱ بحث امر به معروف و نهی از منکر

 66.  المحیط تعلیقه علی الوسیط ،حاشیه توضیحات و تعلیقه کامل بر” الوسیط فی اصول الفقه” ۱ و ۲ آقای سبحانی حفظه الله