متون علمی


متون علمی استاد روشن بین بروجردی
 1. بحثی در تقلید

 2. برخی یادداشت ها ( کاوشی در تحصیل – رابطه تفکر و شخصیت – ار ث زوجه – وصیت – محمد بن مسلم – فرسخ و میل – نسبت استطاعت و حج )

 3. بررسی و نقد نظر دکتر سروش در مبحث ارتداد ( ارسال شده برای برخی دانشجویان دانشگاه اهواز تقریبا در سال ۷۶ )

 4. تسخیر و استعمار محترمانه

 5. تعلیقه علی خلاصه عرض المعقول من الهیات الاسفار علی المنقول من الکتاب و السنه ( دفاع عن الحکمه المتعالیه قبال الایرادات الواهیه )

 6. جستجویی در استحاله

 7. حجیت عقل

 8. حقیقت سرخ ( بررسی مختصر هجوم به بیت حضرت فاطمه سلام الله علیها )

 9. حلال و حرام ، محرم و نا محرم

 10. حکمت  حرمت طلا (چاپ شده در زیره کرمان شماره ۲-۱۳۸۵)

 11. دانش خیالی ( چاپ شده در صبح امید شماره ۱ – ۱۳۸۴ )

 12. درباره دکتر شریعتی

 13. رسوم اجتماعی

 14. سایه و صاحب سایه

 15. سپرده حج

 16. سیاق ( رد توهمی راجع به نظر شهید مطهری ره )

 17. صور نماز در مکان غصبی

 18. لحظات زندگی و سرنوشت بشر

 19. مضرات موسیقی – چاپ شده در مجله “محضر یار مهربان”

 20. معنای امیت

 21. ملا صدرا و اسفار

 22. مکه و حج

 23. نبی رسول امام علیه السلام

 24. نظری به قیام عاشورا

 25. نقد بر مقاله عقل خود بنیاد دینی – محمد رضا حکیمی

 26. نقدی گذرا به فرقه شیخیه ۱

 27. نقش تلقین در تکامل انسان – چاپ شده در مجله محضر یار مهربان

 28. نمود توحید در گزینش الگوی برتر – چاپ شده در صبح امید شماره ۵-۱۳۸۴

 29. وحدت وجود

 30. وزن کر

 31. وقار غیر از تکبر

 32. وقت طلانیست – چاپ شده در مجله” محضر یار مهربان”

 33. وقت یا حضور

 34. کراهت نسبی و اقلیت ثواب

 35. اعتدال – حاشیه و تعلیقه بر کتاب عارف سازی و معرفت سوزی چاپ ۲