الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

۹۵/۰۳/۲۷
th

اجرای اسلام در وجود خویشتن شرط اول تدوین( الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

برای تدوین صحیح نقشه راه الگو که قدم اول از علم مفهومی این عرصه است یا تدوین اصل الگو که قدم دوم می باشد شرط اول و اساسی انست که مدون یا مدعی تدوین در […]
۹۴/۰۴/۰۹
images

لزوم پرداختن عملی به جای حساسیت غیر منطقی به واژه ها

در تو لید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می بایست به جای حساسیت غیر منطقی به واژه ها به اصول تغییر میدانی پرداخت مثلا درست است که رهبر معظم انقلاب به جای واژه توسعه از تعبیر پیشرفت استفاده فرموده وحتی به […]
۹۴/۰۳/۲۸
الگو

رد توهمی راجع به تولید الگوی اسلامی ایرانی

همان طور که در مقوله تولید الگو تفریط و غفلت شایسته انسان حکیم نیست چه که براساس مبانی عرفان متعالی تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اولویت اول حکومت اسلامی در برنامه ریزی کلان است و […]