حجاب

۹۴/۰۴/۲۵
images

لزوم توجه مسئولان به برنامه های فضلا ی حوزه درجهت حجاب و عفاف

یقینا فضلای حوزه خصوصا انها که در ضمن تشکل ها فعالیت می کنند می توانند در زمینه حجاب و عفاف برنامه های ارزشمندی داشته باشند متاسفانه  بعضی مسئولا ن نه تنها اعتنایی به تشکل های […]
۹۴/۰۴/۱۶
images

پنجره های اتش!

یکی از وظایف مهم روحانیت . اساتید متعهد دانشگاه .مسئولان و عموم مردم عزیز در عصر حاضر پرداختن به مساله حجاب است اگرخدای نکرده نخبگان و سایر ملت با فرهنگ به مشکل بد حجابی در […]
۹۴/۰۴/۰۳
images

جبر عادلانه برحجاب

گرچه تئوریزه کردن لزوم صدف حجاب برای مروارید ارزشمند هستی زن و تکمیل بعد نظری قضیه اصل بوده وبه صورت طبیعی منجر به عمل می شود اما از منظر حکمت متعالیه در پرورش جامعه به […]