عرفان متعالی

۹۷/۱۰/۲۷
images (2)

متن طریق السعاده از مکتوبات سال ۹۱

۹۷/۱۰/۲۷
_20111114_1955198091

یادی از عارف بزرگ شیعه سید عبد الکریم کشمیری( ره )در بیان استاد به مناسبت پاسخ به یک سوال

استاد روشن بین بروجردی(دامت برکاته) در پاسخ به سوالی نظر خود را در ارتباط با وظایف فضلا نسبت به امثال سید عبد الکریم کشمیری ( قدس سره ) بیان فرموده اند .سوال چنین است: بسمه […]
۹۷/۱۰/۲۷
images (1)

متنی از استاد در نقد سه مقاله

بنا بر در خواست برخی فضلای محترم قم متنی از استاد روشن بین بروجردی (دامت برکاته) که در سال ۱۳۸۸ به عنوان نقد برسه مقاله مخالفین حکمت و عرفان نوشته شده است منتشر می شود […]
۹۴/۰۴/۱۹
images

قران فصل مقوم عرفان

گرچه در تعبیر فلسفی بیان می شود که مسیر تکامل انسان مشتمل بر سه ضلع  برهان . عرفان و قران است اما در دید عرفانی صحیح که با تصوف بسیار فاصله دارد عرفان خود را […]
۹۴/۰۴/۱۸
images

شب قدر ابتدای سال عرفانی

بسم الله الرحمن الرحیم اول سال عرفانی شب قدر و ظرف انزال دفعی قرانی حقایق بر قلب مبارک انسان کامل است .شب قدر وجود در قوس نزول در عین حال که مظهر کمون می باشد […]